สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนกงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนกงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

UNESCO1 UNESCO2 rte

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.