ประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

rteประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

ประกาศราคากลางในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่องานปรับปรุงห้องครัวเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Comments are closed.