เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบของ OECD

2 ตุลาคม 2560 – Cercle de l’Union interalliée กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส – นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบของ OECD และพบหารือกับผู้แทนฝ่ายฝรั่งเศส โดยมีนาย Jean-Baptiste LEMOYNE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส นาย François CORBIN ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย ภายใต้ MEDEF International พร้อมกลุ่มนักธุรกิจฝรั่งเศส เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีสุวิทย์ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางที่ฝ่ายฝรั่งเศสจะร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศไทย 4.0 และการเดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในกรอบของบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและภาคเอกชนฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคมนาคมขนส่ง อาหาร พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ ลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

22256729_379571265795109_2290487205175099298_o 22289647_379571332461769_489741288882783869_o 22339643_379571122461790_1056187823857075882_o

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.