พิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)

Rama 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ร่วมพิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ลำดับพิธีมีดังต่อไปนี้

11.00 น. 
– ประชาชนทยอยเดินทางมาถึง ณ สถานที่จัดพิธี (Salons Vianey) 
11.15 – 12.15 น 
– อาหารกลางวัน (มีอาหารกล่องแจกผู้เข้าร่วมงาน) 
12.20 น.
– ผู้เข้าร่วมพิธีนั่งประจำที่ พระสงฆ์เดินทางถึงสถานที่จัดงาน 
12.40 น. 
– เริ่มพิธีทางศาสนา
13.30 น. 
– ประธานถวายดอกไม้จันทน์
– พระสงฆ์ถวายดอกไม้จันทน์
– ข้าราชการ และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
17.00 น. 
– เสร็จพิธี

สถานที่: Salons Vianey (98 Quai de la Rapée, 75012 Paris)
(สถานีเมโทรที่ใกล้สถานที่จัดงาน ; Quai de la Rapée สาย 5 และ Paris Gare de Lyon)

การแต่งกาย : ชุดดำสุภาพไว้ทุกข์

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 
ข้าพระพุทธเจ้า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

This entry was posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ, ประกาศแจ้งเตือน. Bookmark the permalink.

Comments are closed.