ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
——————

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังต่อไปนี้

1. นางสาว Nolwenn MONTHEIL
2. นาย Nicolas NGUY
3. นาย Ludovic MARMISSOLLE-DAGUERRE ANDRÉ
4. นางสาว Nicha WATTHANATIDPONG
5. นาย Mehdi PRÉVÔT
6. นางสาว Linn Marie ULVESTAD
7. นางสาว Sarah ELDARAWY
8. นาย Jordan DEBEURY
9. นางสาว Sofia BLAMEY
10. นางสาว Marta MARINELLI
11. นาย Vit OLMER
12. นาย Victor GERMAIN
13. นางสาวโศรดา ทัศนาวิวัฒน์
14. นางสาว Kenza AUNIÈRE
15. นาย Antoine CARBONNEAUX
16. นางสาว Inès ZRIDETTE
17. นางสาว Megda BENTOUT

 

ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่านแสดงความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมการสอบทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaipar@mfa.go.th โดยการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนแปลภาษาไทย-ฝรั่งเศส หรือ อังกฤษ-ฝรั่งเศส และเรียงความภาษาฝรั่งเศส/อังกฤษ) จะมีขึ้นในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. (ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ เข้ามาในห้องสอบ และขอให้นำบัตรประจำตัวที่ออกโดยทางการฝรั่งเศสหรือไทยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย) และการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น. โดยให้นำวุฒิการศึกษาฉบับจริง ประกาศนียบัตรการทดสอบภาษาฝรั่งเศส DALF ฉบับจริง รวมถึงบัตรประจำตัวผู้พำนักในฝรั่งเศสตัวจริง มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ