ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 2,215.- ยูโร (อัตรานี้ยังไม่ได้หักเงินประกันสังคมต่างๆ) กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 โดยสามารถสมัครทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaipar@mfa.go.th หรือสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศขยายรับสมัครล่าม

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ