ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ