ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

La liste des candidats au poste d’Assistant aux affaires politiques, économiques et diplomatiques retenus pour passer les épreuves écrites et orales. Consultez l’annonce pour plus de détails. Les candidats retenus recevront sous peu un courriel pour confirmer leur présence aux épreuves.
 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะได้รับการติดต่อทางอีเมล์เพื่อยืนยันการเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในโอกาสแรก

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ