การรับบุตรบุญธรรม รับได้เฉพาะผู้เยาว์มาเป็นบุตรใช่หรือไม่ ?

การรับบุตรบุญธรรม กฎหมายไม่ได้จำกัดอายุของบุตรบุญธรรม แต่อายุของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม จะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 15 ปี

Bookmark the permalink.

Comments are closed.