บิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรจะใช้นามสกุลของบิดาได้หรือไม่ ?

ได้ หากทั้งบิดาและมารดายินยอมเช่นนั้น ส่วนสถานทูตในฐานะนายทะเบียนจะต้องทำบันทึกสอบปากคำไว้ด้วย

Bookmark the permalink.

Comments are closed.