เด็กซึ่งมีสองสัญชาติเนื่องจากมารดาไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ และอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่ ?

ต้องเกณฑ์ โดยเมื่ออายุครบ 17 ปี ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ทั้งนี้ หากศึกษาอยู่ต่างประเทศ สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ โดยยื่นเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุระยะเวลาศึกษาชัดเจน เพื่อให้สถานทูตออกหนังสือผ่อนผันฯ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.