Author Archives: Arisa Sukontasap

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

งานปิดนิทรรศการ L’Art de la Paix จัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พว … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕. … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

บทความเฉลิมพระเกียรติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผ … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฝรั่งเศส

    เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 น … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม HLP EP of the South และประสานงาน G77 Chapters

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้เข้าร่วมและเ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ยื่นสารแต่งตั้งต่อผู้อำนวยการใหญ่องค์การ UNESCO

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้ายื่นสารแต่ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

L’ajustement des services consulaires

l’Ambassade Royale de Thaïlande à Paris … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment