Author Archives: Kamonchanok

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกั … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (ฉบับล่าสุด)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

บทความเฉลิมพระเกียรติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผ … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Leave a comment