Author Archives: thanachai

Michelin และ ททท.​ เปิดตัวหนังสือแนะนำร้านอาหารในกรุงเทพฯ Michelin Guide Rouge Bangkok

มิชลินและ ททท. ร่วมมือกันในการเปิดตัวหนั … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เหตุการณ์คนร้ายทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณถนน Champs-Elysées กลางกรุงปารีส

     ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าทำร … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือประธานบริษัท RATP Dev

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือปร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่ ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2559

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นเกียรติการประชุมใ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมลงนามถวายความอาลัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

รองนายกรัฐมนตรีพบหารือนักธุรกิจฝรั่งเศส

รองนายกรัฐมนตรีพบหารือนักธุรกิจฝรั่งเศส … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองคณะนักธุรกิจฝรั่งเศส

เอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองคณะนักธ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดงาน Fête de la Gastronomie 2016

เอกอัครราชทูตร่วมพิธีเปิดงาน Fête de la … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ด้านออกแบบและตกแต่ง)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment