Author Archives: Thidarat Saenjai

พิธีถวายดอกไมัจันทน์ในต่างประเทศ (ณ กรุงปารีส)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนพ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ, ประกาศแจ้งเตือน | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงปารีสเพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบของ OECD

2 ตุลาคม 2560 – Cercle de l’ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนกงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเน … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ในการจัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา อาคารฝ่ายกงสุล)

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรา … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ Les Voix du temps (เสียงแห่งกาลเวลา)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 นายดอน ปรมัตถ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | 2 Comments

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธา … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้าน Ayothaya

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2560 เอกอัครราชทูตไท … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพ working breakfast ให้กับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 นาย Jean-Yves Le … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่าง … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาห … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment