Category Archives: กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกั … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส เข้าเยี่ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งานปิดนิทรรศการ L’Art de la Paix จัดแสดงพระราชสาส์นทองคำ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 นายสีหศักดิ์ พว … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกเป็นประธานการประชุม ASEAN-UNESCO Committee (AUC)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายสีหศักดิ์ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris-ACP)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕. … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

ผู้แทนสมาคมไทย-โพรวองซ์ และชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

ผู้แทนสมาคมไทย-โพรวองซ์ และชมรมสตรีไทยใน … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือประธานบริษัท RATP Dev

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือปร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment