Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เหตุการณ์คนร้ายทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณถนน Champs-Elysées กลางกรุงปารีส

     ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าทำร … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

เชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2560)

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ล … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารการแแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ตามที่ได้ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสั … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (ฉบับล่าสุด)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ประกาศงดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment

ข่าวแจ้งเตือน

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment