Category Archives: ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

MFA CEO Forum with Airbus: กระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือกับ Airbus ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 – ณ กระทรวงกา … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การแก้ไขพรบ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การปราบปรามกา … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือประธานบริษัท RATP Dev

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าพบหารือปร … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และการเสวนาภายใต้หัวข้อ Pathways to Sustainability: Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ Sustainability in … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย, บทความน่าสนใจ | Leave a comment

เชิญชมประมวลภาพกิจกรรมในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชมปร … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนผ … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เชิญร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนช … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ไทย – เมียนมา ร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มนำร่องกลับประเทศด้วยความสมัครใจ

ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติประจำปี 2558

ตามที่รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันให้ความสำคัญต่ … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมลงนามถวายความอาลัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment