Category Archives: ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธา … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ถ้อยแถลงของไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของเกาห … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงปารีส เข้าร่วมการประชุม High Level Economic Dialogue

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 – นายสี … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การลงนามความตกลง (MoU) ว่าด้วยสาขาความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะร่วมมือกัน ได้แก่ พลังงาน smart cities การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างสภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิต … Continue reading

Posted in กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ, ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้สมัครของประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.ดร.เกรียง … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

TripAdvisor ประกาศสถานที่ท่องเที่ยวของไทยติดอันดับ 15 อันดับสูงสุดของเอเชีย

TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่ … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงนาย Emmanuel Macron ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

การเปิดตัวเว็บไซต์ “ข่าวสารจากต่างประเทศ Thailand 4.0”

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหน้าเว็บไซต์ … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ปรองดองคืออะไร? สามารถศึกษาเรียนรู้การสร … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment

สารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นาย Emmanuel Macron ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส

สารแสดงความยินดีจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร … Continue reading

Posted in ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย | Leave a comment