กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

ในโอกาสใกล้วันปีใหม่ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปหนูหน้าตารื่นเริงและรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้วแก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพรปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” ดังนี้

“สวัสดีปีใหม่ 2563 ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

แมวไม่อยู่หนูระเริงโบราณว่า
แต่แมวมาเมื่อไรไม่รู้แน่
อาจถูกกินสิ้นชีพไม่ทันแก่
ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย
คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ
เผื่อแมวกลับสู้ได้ดังใจหมาย
อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย
ท่านทั้งหลายจงมีสุขทุกคืนวัน”

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ