ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วน โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/2020/06/18/thaisrepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ thaiconsular.paris@hotmail.com

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข้อมูลสำหรับคนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย (ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)
อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ