ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องข้อพึงระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
อ่านต่อ
เวลาทำการของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ประจำปี 2561 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
อ่านต่อ
ประกาศวันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ