ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +33 6 46 71 96 94 และ +33 6 03 59 97 05

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และเครือข่ายชุมชนไทยในฝรั่งเศส จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส
อ่านต่อ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้นำคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสและไทย สมาชิก France-Thailand Business Forum (FTBF) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
อ่านต่อ
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
อ่านต่อ
ข่าวเด่น : แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ๑๗ -๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
อ่านต่อ