ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศเรื่องโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองแรนส์ (Rennes)
อ่านต่อ
ประกาศเรื่องเหตุจลาจลในนิวแคลิโดเนีย
อ่านต่อ
ประกาศเรื่องโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges)
อ่านต่อ
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการสารนิเทศและวัฒนธรรม — Résultat du recrutement au poste d’Assistant de presse et aux affaires culturelles
อ่านต่อ
Convocation aux épreuves orales pour le poste d’Assistant de presse et aux affaires culturelles — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการสารนิเทศและวัฒนธรรม
อ่านต่อ