ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +33 6 46 71 96 94 และ +33 6 03 59 97 05

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวเด่น : แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ๑๗ -๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
อ่านต่อ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
อ่านต่อ
พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นศักราชใหม่ 2562
อ่านต่อ
งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2562
อ่านต่อ
ข่าวเด่น : สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย
อ่านต่อ