ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ thaiconsular.paris@hotmail.com

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายฌีล การาชง อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
อ่านต่อ
งานสาธิตการนวดไทย ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส
อ่านต่อ
พิธีประดิษฐานรูปปั้นเจ้าพระยาโกษาปาน ณ เมืองแบรสต์
อ่านต่อ
งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย พ.ศ. 2563
อ่านต่อ