ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
อ่านต่อ
ประกาศโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองสตราสบูร์ก
อ่านต่อ
ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด
อ่านต่อ