ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศวันหยุดชดเชย
อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายเอมานูว์เอล มาครง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
อ่านต่อ