ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะหยุดทำการในวันที่ 12 เมษายน 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน //
  • L’Ambassade sera fermée jeudi le 12 avril 2018 selon la décision du cabinet thaïlandais qui a déclaré cette date un jour férié.

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

เรื่องประกาศราคากลางการปรับปรุงระบบเครื่องทำความร้อนบ้านพักอัครราชทูต
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง ข้อพึงระวังสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เดือนเมษายน 2561
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส บรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส แก่คณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 สายที่ 8
อ่านต่อ