หน้าหลัก

discours rama x-----

ประกาศ
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะไปให้บริการงานกงสุลสัญจร ณ เมืองนีซ (Nice)
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
จึงของดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางที่กรุงปารีส ในวันดังกล่าว และขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้
ส่วนการบริการด้านกงสุลอื่นๆ (นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร) ยังเปิดตามปกติในวันดังกล่าว
ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

>> ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

>> ข่าวย้อนหลัง
บทความน่าสนใจ

>> บทความย้อนหลัง

Comments are closed.