ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วน โปรดลงชื่อที่ https://tinyurl.com/yawr6ya7 เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อกับท่านเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ thaiconsular.paris@hotmail.com

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
อ่านต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ลงนามความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters หรือ MAC)
อ่านต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พุทธศักราช ๒๕๖๓
อ่านต่อ