ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
อ่านต่อ
พิธีมอบโล่ที่ระลึกของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) แก่คุณ Paul VINCENT
อ่านต่อ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์
อ่านต่อ
งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
อ่านต่อ
การดำเนินคดีกับเรือประมง Chotchainavee 35 และการช่วยเหลือลูกเรือไทยบนเรือประมง Chotpattana 51 และ Chotpattana 55
อ่านต่อ