ข่าวประชาสัมพันธ์
  • **สถานเอกอัครราชทูตฯ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โปรดดูรายละเอียดด้านล่างในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ **

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

พิธีมอบโล่ที่ระลึกของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) แก่คุณ Paul VINCENT
อ่านต่อ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์
อ่านต่อ
งานวันกองทัพไทย ประจำปี 2561
อ่านต่อ
การดำเนินคดีกับเรือประมง Chotchainavee 35 และการช่วยเหลือลูกเรือไทยบนเรือประมง Chotpattana 51 และ Chotpattana 55
อ่านต่อ
ศาลไทยสั่งปรับเรือประมงนอกน่านน้ำจำนวน ๓ ลำ เป็นมูลค่ากว่า ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานทำการประมงผิดกฎหมาย
อ่านต่อ