ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +33 6 46 71 96 94 และ +33 6 03 59 97 05

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน
อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางเยือนกรุงปารีส เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ
อ่านต่อ
ที่ประชุมสภาแห่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) ประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของไทย
อ่านต่อ
คณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศส
อ่านต่อ
การประชุม Political Consultation ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ครั้งที่ 2
อ่านต่อ