ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองมงต์เปลิเย่ (Montpellier)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-ฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานท้องถิ่น ฝ่ายกงสุล แผนกตรวจลงตรา (วีซ่า)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการสารนิเทศและวัฒนธรรม // Avis de Recruitement : Assistant de presse et aux affaires culturelles
อ่านต่อ