ข้อแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศสอย่างปลอดภัย

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางมาจำนวนมาก และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มักได้รับคำร้องเรื่องทรัพย์สินและหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมยอย่างสม่ำเสมอ

หากท่านหรือคนที่ท่านรู้จักกำลังจะเดินทางมาที่ประเทศฝรั่งเศส ข้อมูลต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเพื่อมิให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินและเสียเวลาท่องเที่ยว รวมทั้งหากท่านจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีหนังสือเดินทางหาย ฯลฯ