ข้อแนะนำสำหรับการเดินทางในฝรั่งเศสอย่างปลอดภัย

โดยที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางมาจำนวนมาก ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและวัตถุประสงค์อื่น ๆ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จึงได้จัดทำสรุปข้อแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับความปลอดภัยของท่าน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง consular.par@mfa.go.th โดยขอสงวนหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรีย
เพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน คลิกที่นี่