สถานที่ตั้ง / ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

8, rue Greuze 75116 Paris

โทร. 01 56 26 50 50
แฟกซ์. 01 56 26 04 45
อีเมล: ติดต่อสอบถาม (เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน กรุณาส่งข้อความไปยังฝ่ายที่ท่านประสงค์จะติดต่อ ตามหัวข้อที่ระบุ)

  1. ตรวจลงตรา (Visa) : visa.par@mfa.go.th (คลิกที่นี่)
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) : passport.par@mfa.go.th  (คลิกที่นี่)
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (Carte d’identité) : idcard.par@mfa.go.th       (คลิกที่นี่)
  4. ทะเบียนราษฎร (État civil) : civil.par@mfa.go.th (คลิกที่นี่)
  5. นิติกรณ์ (Légalisation) : legal.par@mfa.go.th (คลิกที่นี่)
  6. คนไทยตกทุกข์ / การให้ความช่วยเหลือคนไทย / คนไทยกลับประเทศไทย (Assistance des thaïlandaise et divers) : consular.par@mfa.go.th      (คลิกที่นี่)
  7. ติดต่อสอบถามด้านอื่นๆ (Autres questions) : contact.par@mfa.go.th      (คลิกที่นี่)
หมายเลขฉุกเฉิน (โปรดอ่าน)

การเดินทางมาสอท.

Métro ligne 6 ou 9 : Trocadéro, sortie 4 : Avenue Georges Mandel Bus ligne 63


เมืองลียง (69 – Rhône)

(ปิดชั่วคราว)


โมนาโก (Principauté de Monaco)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco (เขตกงสุลครอบคลุมราชรัฐโมนาโก)

Étude Maître Régis Bergonzi
37, boulevard des Moulins
MC 98000 MONACO

Tél. +377 93 30 83 38
E-mail: contact@thaiconsulate.mc
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Régis BERGONZI

เมืองมาร์แซย์ (Marseille)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille (เขตกงสุลครอบคลุมแคว้นพรอวองซาลป์-โกตดาซูร์)

Immeuble World Trade Center
2, rue Henri BARBUSSE
13001 Marseille

โทรศัพท์: 07 8367 1684
อีเมล: consulat.thai.marseille@gmail.com
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Olivier VAN DE WINKEL