ช่องทางติดต่อ เวลาทำการ และอัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางติดต่อ

(ที่อยู่อีเมล์ที่ใช้งานจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564)

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล

(หมายเหตุ: หากไฟล์รูปด้านบนคมชัดไม่เพียงพอ สามารถอ่านไฟล์ pdf ได้ที่ ประกาศเวลาทำการตั้งแต่ 28 กันยายน 2564)

อัตราค่าธรรมเนียมฝ่ายกงสุล