ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

สถานะวันที่ 12 เมษายน 2566

เมื่อลงทะเบียนเสร็จและได้หลักฐานยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่ Link ด้านล่างนี้ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ

ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ consular.par@mfa.go.th หรือ โทร. +33(0)1 56 26 50 50 ext. 126 (ระหว่างวันและเวลาทำการ)