ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับเบลเยียม และ ลักเซมเบิร์ก
ทิศตะวันออกติดกับเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทิศใต้ติดกับอันดอร์รา สเปน และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
พื้นที่ ๖๗๕,๔๑๗ ตารางกิโลเมตร (รวมดินแดนโพ้นทะเล)
เมืองหลวง กรุงปารีส (paris)
ประชากร ๖๔.๑ ล้านคน (ปี ๒๕๖๐)
ภูมิอากาศ โดยทั่วไปฤดูหนาวไม่หนาวมาก และฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย
ภาษาราชการ ฝรั่งเศส
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ร้อยละ ๘๕
อิสลาม ร้อยละ ๑๐
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
ร้อยละ ๒
และยิว ร้อยละ ๑
หน่วยเงินตรา ยูโร (Euro)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๒,๖๖๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๕๙)
รายได้ประชาชาติต่อหัว ๓๗,๗๒๘.๔๑ ดอลลาร์สหรัฐ
(ปี ๒๕๕๕)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑.๒ (ปี ๒๕๕๙)
ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุข ดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ และมีนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่งตั้งโดย ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron)
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายฌอง คาสเท็กซ์ (Jean Castex)

(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)