สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

เมืองลียง (69 – Rhône)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Lyon
(ปิดชั่วคราว)


 

โมนาโก (Principauté de Monaco)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco (เขตกงสุลครอบคลุมราชรัฐโมนาโก)

Étude Maître Régis Bergonzi
37, boulevard des Moulins
MC 98000 MONACO

Tél. +377 93 30 89 89
E-mail:
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Régis BERGONZI

 

เมืองมาร์แซย์ (Marseille)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille (เขตกงสุลครอบคลุมแคว้นพรอวองซาลป์-โกตดาซูร์)

Immeuble World Trade Center
2, rue Henri BARBUSSE
13001 Marseille

โทรศัพท์: 07 8367 1684
อีเมล: consulat.thai.marseille@gmail.com
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Olivier VAN DE WINKEL