สารจากเอกอัครราชทูต

สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียทุกท่าน

สวัสดีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ของไทยประจำปี 2564 ซึ่งช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา แต่เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้อาจจะแตกต่างจากทุกปี ด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ที่ทำให้พี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านฉลองสงกรานต์เท่าที่สามารถฉลองได้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป

ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ประเพณีสงกรานต์กำลังจะได้รับการรับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับที่ยูเนสโกได้รับรองโขนและนวดไทย เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สำหรับการเอาชนะ COVID-19 นั้น ณ ปัจจุบัน เราก็เริ่มเห็นแสงสว่างบ้างแล้ว จากการที่ประเทศต่าง ๆ เร่งฉีดวัคซีนแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่พวกเราจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติเช่นเดิม

ในระยะนี้ ขอให้พวกเราทุกคน ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังไม่ได้ฉีด อย่าการ์ดตก และยังคงปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างต่อไปอีกสักพักหนึ่ง

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ขอให้มีพลังในการต่อสู้ ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ

ศรัณย์ เจริญสุวรรณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส