ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับบริการโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง ได้ที่ http://www.thaiembassy.fr/2023/05/27/lyon2566list/

การขอรับบริการในโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง (Lyon)

วันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 

โรงแรม MERCURE LYON CENTRE CHÂTEAU PERRACHE
เลขที่ 12, COURS DE VERDUN-RAMBAUD 69002 LYON

_________________________________________________

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

 1. เข้าลิ้งค์ https://tinyurl.com/5n94nure เพื่อลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบทุกข้อ เลือกรายการที่ประสงค์รับบริการ ซึ่งอาจเลือกได้มากกว่า 1 รายการแต่ต้องเป็นการทำรายการของผู้ลงทะเบียนคนเดียวกัน เช่น ท่านต้องการทำหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ ก็ให้เลือกทั้งบริการหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ
 3. อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทางให้ตัวเอง และแจ้งเกิดบุตร ให้ลงทะเบียน 2 ครั้ง คือ (1) ลงทะเบียนในชื่อตัวเอง และเลือกบริการทำหนังสือเดินทาง (2) ลงทะเบียนในชื่อบุตร และเลือกบริการแจ้งเกิด
 4. แต่หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทางให้ตัวเอง และแจ้งเกิดบุตร 2 คน ให้ลงทะเบียน 3 ครั้ง คือ (1) ลงทะเบียนในชื่อตัวเอง และเลือกบริการทำหนังสือเดินทาง (2) ลงทะเบียนในชื่อบุตรคนแรก และเลือกบริการแจ้งเกิด (3) ลงทะเบียนในชื่อบุตรคนที่สอง และเลือกบริการแจ้งเกิด
 5. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ท่านจะต้องมีสูติบัตรของบุตรพร้อมอยู่แล้วเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอแจ้งเกิดบุตรแล้วขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรคนเดียวกันในโครงการกงสุลสัญจร
 6. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะต้องมีอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือหมดอายุแล้ว หรือสูญหายโดยมีใบแจ้งความ 
 7. เมื่อกดส่งข้อมูลลงทะเบียนแล้ว ท่านจะเห็นข้อความยืนยันว่า “คำตอบของคุณได้รับการบันทึกแล้ว/Your response has been recorded/Votre réponse a été enregistrée.” ถือว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้ว ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำเนื่องจากจะทำให้การจัดวันและเวลานัดหมายกระทำได้ยากและใช้เวลานานขึ้น
 8. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรวบรวมข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่ส่งเข้ามาในระบบ และจัดสรรวันและเวลานัดหมายให้ผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านตามความเหมาะสม หากท่านประสงค์เดินทางมารับบริการพร้อมกับผู้อื่น กรุณากรอกอีเมลเดียวกันในขณะลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดนัดหมายให้ในเวลาไล่เลี่ยกัน

ขั้นตอนที่ 2 : รอประกาศรายชื่อและวัน/เวลานัดหมาย

 1. ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนโครงการฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการ วันและเวลาให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์นี้และเฟซบุ๊ก 
 2. หากไม่ปรากฏรายชื่อ แสดงว่าท่านลงทะเบียนในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนก่อนหน้ามาเต็มจำนวนแล้ว หรือรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านกรอกไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารให้พร้อม

 1. ในระหว่างลงทะเบียน ขอให้ท่านเปิดลิงค์และจดบันทึก/ดาวน์โหลดรายการเอกสารในการเข้ารับบริการแต่ละประเภท ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายการบริการที่ท่านเลือก
 2. ศึกษารายการเอกสาร หลักฐาน สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น ถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียม ลักษณะซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับ และเงื่อนไขในการเข้ารับบริการอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วน
 3. หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลไปที่
  -passport.par@mfa.go.th สำหรับการทำหนังสือเดินทาง
  -civil.par@mfa.go.th สำหรับการแจ้งเกิด แจ้งตาย
  -legal.par@mfa.go.th สำหรับงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4 : เข้ารับบริการ

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีนัดหมายตามช่วงเวลาที่กำหนด
 2. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการฯ โรงแรม MERCURE LYON CENTRE CHÂTEAU PERRACHE ประมาณ 15 นาทีก่อนเวลา ทั้งนี้ ในเมืองลียงมีโรงแรมในเครือ MERCURE หลายแห่ง จึงขอให้สังเกตชื่อและที่อยู่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 3. เจ้าหน้าที่คัดกรองจะตรวจสอบเอกสารที่ท่านต้องใช้สำหรับการขอรับบริการ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการโดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารและมีข้อกำหนดจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดปัญหาผู้เข้ารับบริการนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน 
 4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับจำหน่าย และไม่มีบริการถ่ายเอกสาร จึงขอให้เตรียมมาให้พร้อม
 5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้