ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ
โครงการกงสุลสัญจร
ณ เมือง Marcq-en-Baroeul
(ใกล้เมือง Lille เเละ Roubaix)
วันที่ 9-10 กันยายน 2566


**ปิดการลงทะเบียน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 **

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการในโครงการกงสุลสัญจร


วันเเละเวลาให้บริการ

วันเสาร์ที่ 9 เเละวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 
ระหว่างเวลา 09.30 น.-17.30 น. (เว้นพักกลางวัน 12.30 น.-14.00 น.) 

สถานที่จัดโครงการ 

โรงเเรม MERCURE LILLE MARCQ EN BAROEUL  
157 avenue de la Marne, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

_________________________________________________

กรุณาอ่านคำแนะนำในการลงทะเบียนด้านล่าง (ขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 4) ให้จบก่อนเริ่มลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

 1. เข้าลิงค์ https://forms.gle/FuFnwiRZ75imW6uD9 เพื่อลงทะเบียน ระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2566
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อเลือกบริการงานกงสุลที่ต้องการจนถึงหน้าสุดท้ายเเล้ว โปรดกดปุ่ม “Submit/ส่ง/Envoyer” สีม่วงเข้มด้านล่างสุด มิเช่นนั้น ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึก เเละสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน
 3. การลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อผู้เข้ารับบริการ 1 คน ผู้ลงทะเบียนคนเดียวกันสามารถเลือกรับบริการได้มากกว่า 1 รายการ เช่นหากท่านต้องการทำหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ ก็ให้เลือกทั้งบริการหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ
  แต่หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทางให้ตัวเอง และแจ้งเกิดบุตร ให้ลงทะเบียน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนในชื่อตัวเอง เลือกบริการทำหนังสือเดินทาง แล้วส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน แล้วเริ่มลงทะเบียนครั้งที่ 2 ใช้ชื่อบุตรคนที่ต้องการแจ้งเกิด เลือกบริการแจ้งเกิด แล้วส่งข้อมูล
 4. ศึกษาข้อมูลรายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเข้ารับบริการ ซึ่งดาวน์โหลดได้จากลิงค์ที่ปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการกงสุลเเต่ละประเภท ขอให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามนั้น หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรงตามระเบียบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจรับคำร้องและดำเนินการให้ท่านต่อได้ 
 5. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวันเเละเวลานัดหมายการเข้ารับบริการให้แก่ผู้ลงทะเบียน เเละอาจต้องปฏิเสธการลงทะเบียนในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนหรือท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 6. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายได้สำเร็จพร้อมวัน/เวลา ในการเข้ารับบริการทางเว็บไซต์เเละเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังผู้รับบริการแต่ละท่าน
 7. หากประสงค์เดินทางมารับบริการพร้อมกับผู้อื่น กรุณาใช้อีเมลเดียวกันในการลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดนัดหมายให้ผู้ที่ใช้อีเมลเดียวกันได้รับบริการในเวลาไล่เลี่ยกัน
 8. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาส่งอีเมลไปที่ consular.par@mfa.go.th ใช้ชื่อหัวข้อว่า “กงสุลสัญจร”

หมายเหตุ:

 1. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ท่านจะต้องมีสูติบัตรของบุตรพร้อมอยู่แล้วเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอแจ้งเกิดบุตรแล้วขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรคนเดียวกันในโครงการกงสุลสัญจร เนื่องจากสูติบัตรต้องผลิตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น และต้องใช้เวลาดำเนินการ
 2. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะต้องมีอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือหมดอายุแล้ว หรือสูญหายโดยมีใบแจ้งความ 
 3. ในการแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตร พ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทยต้องเป็นผู้มาแจ้งเกิด โดยไม่จำเป็นต้องนำบุตรมาด้วย

ขั้นตอนที่ 2 : รอประกาศรายชื่อและวัน/เวลานัดหมาย

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายได้สำเร็จพร้อมวัน/เวลา ในการเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ (หน้าเพจนี้) เเละเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังผู้รับบริการแต่ละท่าน
 2. หากไม่ปรากฏรายชื่อ แสดงว่าท่านลงทะเบียนในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนก่อนหน้ามาเต็มจำนวนแล้ว หรือรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านกรอกไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารให้พร้อม

 1. ในระหว่างลงทะเบียน ขอให้ท่านเปิดลิงค์และจดบันทึก/ดาวน์โหลดรายการเอกสารในการเข้ารับบริการ ซึ่งลิงค์จะปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการแต่ละประเภท
 2. ศึกษารายการเอกสาร หลักฐาน สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น ถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียม ลักษณะซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับ และเงื่อนไขในการเข้ารับบริการอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วน
 3. หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลไปที่
  -passport.par@mfa.go.th สำหรับการทำหนังสือเดินทาง
  -civil.par@mfa.go.th สำหรับการแจ้งเกิด แจ้งตาย
  -legal.par@mfa.go.th สำหรับงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร


ขั้นตอนที่ 4 : เข้ารับบริการ

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีนัดหมายตามช่วงเวลาที่กำหนด
 2. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการฯ โรงแรม MERCURE LILLE MARCQ EN BAROEUL ประมาณ 15 นาทีก่อนเวลา 
 3. เจ้าหน้าที่คัดกรองจะตรวจสอบเอกสารที่ท่านต้องใช้สำหรับการขอรับบริการ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการโดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารและมีข้อกำหนดจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดปัญหาผู้เข้ารับบริการนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน 
 4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับจำหน่าย และไม่มีบริการถ่ายเอกสาร จึงขอให้เตรียมมาให้พร้อม
 5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้