ลงทะเบียนกงสุลสัญจร

**รายชื่อผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges) วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567**

**รายชื่อผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองแรนส์ (Rennes) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567**

 


ปรับปรุงล่าสุด 21 มิถุนายน 2567
– ปิดการลงทะเบียนกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges) และแรนส์ (Rennes) แล้ว

การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ
โครงการกงสุลสัญจร

ณ เมืองแรนส์ (Rennes)
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

**รายชื่อผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 โปรดเลื่อนไปด้านล่างสุด**

วันและเวลาให้บริการ

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองแรนส์ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-13.00 น. (ประกาศรายชื่อผู้รับบริการและคิวนัดหมายวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ทางเฟซบุ๊กและหน้าเพจนี้)

สถานที่จัดโครงการ 

โรงเเรม NOVOTEL SPA RENNES CENTRE GARE
22 AVENUE JEAN JANVIER 35000 RENNES


คำแนะนำในการลงทะเบียน
กรุณาอ่านคำแนะนำขั้นตอนที่ 1 – ขั้นตอนที่ 4 ให้จบก่อนเริ่มลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนโดยคลิกที่นี่   หากลิงค์ขัดข้องลงทะเบียนไม่ได้ กรุณาติดต่อ consular.par@mfa.go.th
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 หน้า เมื่อเลือกบริการงานกงสุลที่ต้องการจนถึงหน้าสุดท้ายเเล้ว โปรดกดปุ่ม “Submit/ส่ง/Envoyer” สีส้มเข้มด้านล่างสุด มิเช่นนั้น ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึก เเละสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน 
 3. การลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อผู้เข้ารับบริการ 1 คน ผู้ลงทะเบียนคนเดียวกันสามารถเลือกรับบริการได้มากกว่า 1 รายการ เช่น หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ ก็ให้เลือกทั้งบริการหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอำนาจ
  แต่หากท่านต้องการทำหนังสือเดินทางให้ตัวเอง และแจ้งเกิดบุตร ให้ลงทะเบียน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนในชื่อตัวเอง เลือกบริการทำหนังสือเดินทาง แล้วส่งข้อมูลให้เสร็จก่อน แล้วเริ่มลงทะเบียนครั้งที่ 2 ใช้ชื่อบุตรคนที่ต้องการแจ้งเกิด เลือกบริการแจ้งเกิด แล้วส่งข้อมูล
 4. ศึกษาข้อมูลรายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเข้ารับบริการ ซึ่งดาวน์โหลดได้จากลิงค์ที่ปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการกงสุลเเต่ละประเภท ขอให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามนั้น หากเอกสารไม่ครบหรือไม่ตรงตามระเบียบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อาจรับคำร้องและดำเนินการให้ท่านต่อได้ 
 5. สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิในการจัดสรรวันเเละเวลานัดหมายการเข้ารับบริการให้แก่ผู้ลงทะเบียน เเละอาจต้องปฏิเสธการลงทะเบียนในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 6. หากประสงค์เดินทางมารับบริการพร้อมกับผู้อื่น กรุณาใช้อีเมลเดียวกันในการลงทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามจัดนัดหมายให้ผู้ที่ใช้อีเมลเดียวกันได้รับบริการในเวลาไล่เลี่ยกัน
 7. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาส่งอีเมลไปที่ consular.par@mfa.go.th ใช้ชื่อหัวข้อว่า “กงสุลสัญจร”

ข้อสงสัยที่พบบ่อย:

 1. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้บุตร ท่านจะต้องมีสูติบัตรของบุตรพร้อมอยู่แล้วเท่านั้น ท่านไม่สามารถขอแจ้งเกิดบุตรแล้วขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรคนเดียวกันในโครงการกงสุลสัญจร เนื่องจากสูติบัตรต้องผลิตที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น และต้องใช้เวลาดำเนินการ
 2. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หนังสือเดินทางเล่มเดิมจะต้องมีอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือหมดอายุแล้ว หรือสูญหายโดยมีใบแจ้งความ 
 3. ในการแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตร พ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทยต้องเป็นผู้มาแจ้งเกิด โดยไม่ต้องนำบุตรหรือคู่สมรสต่างชาติมาด้วย

  **สำคัญมาก** ในการขอเอกสารทุกประเภทกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (ทำหนังสือเดินทาง แจ้งเกิด หรือรับรองเอกสารต่าง ๆ ) ท่านจะต้องนำซองจดหมายลักษณะตามที่กำหนดมาด้วย เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีจำหน่าย และวันที่ดำเนินโครงการกงสุลสัญจรไปรษณีย์ฝรั่งเศส (La Poste) ปิดทำการ


ขั้นตอนที่ 2 : รอประกาศรายชื่อและวัน/เวลานัดหมาย

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่นัดหมายได้สำเร็จพร้อมเวลานัด รับบริการทางเว็บไซต์ (หน้าเพจนี้) เเละเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งอีเมลยืนยันนัดหมายไปยังผู้รับบริการแต่ละท่าน
 2. หากไม่ปรากฏรายชื่อ แสดงว่าท่านลงทะเบียนในขณะที่มีผู้ลงทะเบียนก่อนหน้ามาเต็มจำนวนแล้ว หรือรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านกรอกไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารให้พร้อม

 1. ในระหว่างลงทะเบียน ขอให้ท่านเปิดลิงค์และจดบันทึก/ดาวน์โหลดรายการเอกสารในการเข้ารับบริการ ซึ่งลิงค์จะปรากฏอยู่ท้ายตัวเลือกการบริการแต่ละประเภท
 2. ศึกษารายการเอกสาร หลักฐาน สิ่งที่ต้องเตรียม เช่น ถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียม ลักษณะซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับ และเงื่อนไขในการเข้ารับบริการอื่น ๆ ให้ถี่ถ้วน
 3. หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลไปที่
  passport.par@mfa.go.th สำหรับการทำหนังสือเดินทาง
  civil.par@mfa.go.th สำหรับการแจ้งเกิด แจ้งตาย
  legal.par@mfa.go.th สำหรับงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร

   


ขั้นตอนที่ 4 : เข้ารับบริการ

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีนัดหมายตามช่วงเวลาที่กำหนด
 2. กรุณามาถึงสถานที่จัดโครงการฯ
  โรงเเรม NOVOTEL SPA RENNES CENTRE GARE
  22 AVENUE JEAN JANVIER 35000 RENNES
  ประมาณ 15 นาทีก่อนคิวของท่าน
 3. กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการโดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ในกรณีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารและมีข้อกำหนดจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมามักเกิดปัญหาเอกสารตกหล่น
 4. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารกลับจำหน่าย และไม่มีบริการถ่ายเอกสาร จึงขอให้เตรียมมาให้พร้อม
 5. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้ และเนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการ กรุณารอด้านนอกห้องจัดโครงการกงสุลสัญจร

 

 

รายชื่อผู้รับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges)
วันเสาร์
ที่ 29 มิถุนายน 2567