สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

เมืองลียง (69 – Rhône)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Lyon
(ปิดชั่วคราว)


โมนาโก (Principauté de Monaco)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco (เขตกงสุลครอบคลุมราชรัฐโมนาโก)

Étude Maître Régis Bergonzi
37, boulevard des Moulins
MC 98000 MONACO

Tél. +377 93 30 83 38
E-mail: contact@thaiconsulate.mc
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Régis BERGONZI

เมืองมาร์แซย์ (Marseille)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille (เขตกงสุลครอบคลุมแคว้นพรอวองซาลป์-โกตดาซูร์)

Immeuble World Trade Center
2, rue Henri BARBUSSE
13001 Marseille

โทรศัพท์: 07 8367 1684
อีเมล: consulat.thai.marseille@gmail.com
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Olivier VAN DE WINKEL