สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

เมืองลียง (69 – Rhône)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Lyon
40, rue du Plat 69002 LYON

โทรศัพท์: 04 7837 1658
อีเมล: thailande.consulatlyon@wanadoo.fr
เวลาทำการ: อังคาร, พุธ
09:30 – 11:30 น. และ 14:30 – 16:30 น.
Consul Honoraire: Comte Frédéric de GANAY

 

โมนาโก (Principauté de Monaco)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco

(ปิดชั่วคราว)


 

เมืองมาร์แซย์ (Marseille)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille (เขตกงสุลครอบคลุมแคว้นพรอวองซาลป์-โกตดาซูร์)

Immeuble World Trade Center
2, rue Henri BARBUSSE
13001 Marseille

โทรศัพท์: 07 8367 1684
อีเมล: consulat.thai.marseille@gmail.com
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Olivier VAN DE WINKEL