ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล 2 ตำแหน่ง
อ่านต่อ
ประกาศระงับการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว
อ่านต่อ
ประกาศเอกอัครราชทูต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
อ่านต่อ
โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองมงต์เปลิเย่ (Montpellier)
อ่านต่อ