ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.mail.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองมาร์กเซย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ
โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง 12-13 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
อ่านต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
อ่านต่อ