สารจากเอกอัครราชทูต

                สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในประเทศฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียทุกท่าน ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

                 ในโอกาสนี้ ผมขอเรียนให้ทราบถึงความตั้งใจของผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ทุกคนที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศส ตลอดจนประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ใกล้ชิด แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ  ที่สำคัญ ในนามรัฐบาลไทย ผมรู้สึกภูมิใจที่พี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรีย ล้วนสมัครสมานสามัคคี มีส่วนส่งเสริมผลประโยชน์ให้แก่ประเทศของเรา และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวต่างชาติ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการดูแลและให้บริการเพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเราทุกคน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบและทำความรู้จักทุกท่านในอนาคตอันใกล้นี้

                 ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครน ผมขอชื่นชมทุกท่านที่อดทนฝ่าฟันความยากลำบากที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรการต่าง ๆ และก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยความเข้มแข็งและมั่งคง หากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือได้ ผมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกท่านเสมอ สวัสดีครับ

ธนา เวสโกสิทธิ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
22 มีนาคม 2565