ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

8, rue Greuze 75116 Paris

โทรศัพท์: 01 5626 5050
โทรสาร: 01 5626 0445
หมายเลขฉุกเฉิน (โปรดอ่าน)

ติดต่อสอบถาม (เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน กรุณาส่งข้อความไปยังฝ่ายที่ท่านประสงค์จะติดต่อ ตามหัวข้อที่ระบุ)

  1. ตรวจลงตราหรือวีซ่า (Visa) การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติต้องการเดินทางไปประเทศไทย : visa.par@mfa.go.th
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) : passport.par@mfa.go.th
  3. บัตรประจำตัวประชาชน (Carte d’identité) : idcard.par@mfa.go.th
  4. ทะเบียนราษฎร (État civil) : civil.par@mfa.go.th
  5. นิติกรณ์ (Légalisation) : legal.par@mfa.go.th 
  6. คนไทยตกทุกข์ / การให้ความช่วยเหลือคนไทย / คนไทยกลับประเทศไทย (Assistance des thaïlandaise et divers) : consular.par@mfa.go.th
  7. อื่น ๆ (Autres questions) : contact.par@mfa.go.th

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์
09:30 – 12:30 น.
14:00 – 17:30 น.
(เวลาทำการของฝ่ายกงสุล โปรดดูที่ http://www.thaiembassy.fr/services/fraisth/)

การเดินทางมาสอท.

Métro ligne 6 ou 9 : Trocadéro, sortie 4 : Avenue Georges Mandel Bus ligne 63


เมืองลียง (69 – Rhône)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Lyon

(ปิดชั่วคราว)


โมนาโก (Principauté de Monaco)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Monaco (เขตกงสุลครอบคลุมราชรัฐโมนาโก)

Étude Maître Régis Bergonzi
37, boulevard des Moulins
MC 98000 MONACO
โทรศัพท์: +377 93 30 83 38
อีเมล: contact@thaiconsulate.mc
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Régis BERGONZI


เมืองมาร์แซย์ (Marseille)

Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille (เขตกงสุลครอบคลุมแคว้นพรอวองซาลป์-โกตดาซูร์)

Immeuble World Trade Center
2, rue Henri BARBUSSE
13001 Marseille

โทรศัพท์: 07 8367 1684
อีเมล: consulat.thai.marseille@gmail.com
(นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
Consul Honoraire: Monsieur Olivier VAN DE WINKEL