อัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล

***ประกาศสำคัญ เวลาทำการของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563***

(ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมบริการฝ่ายกงสุล อยู่ด้านล่างสุดของหน้านี้)

 

อัตราค่าธรรมเนียมฝ่ายกงสุล