แจ้งเหตุจำเป็นไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

สถานะวันที่ 28 มีนาคม 2566

หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ทัน หรือลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วแต่สุดท้ายไม่สามารถใช้สิทธิได้ ท่านสามารถแจ้งเหตุความจำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้แจ้งได้ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งในประเทศไทย (วันที่ 14 พฤษภาคม 2566) 7 วัน

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง