การลงคะแนนเลือกตั้งฯ

สถานะวันที่ 17 เมษายน 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีกำหนดจะส่งเอกสารการเลือกตั้งไปยังผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566

ขณะนี้ ท่านสามารถตรวจสอบ:

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (คลิกที่นี่)
-ประกาศรายชื่อพรรคการเมือง (คลิกที่นี่)
-ประกาศรายชื่อผู้บุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
(คลิกที่นี่)
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ
(คลิกที่นี่)
สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประจำเขตเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิแต่ละท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งไปให้พร้อมกับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์

อนึ่ง ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้ ถือว่าสิทธิการเลือกตั้งจะยังอยู่ที่เขตเลือกตั้งของท่านในประเทศไทย ดังนั้น หากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯ เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก็ยังสามารถไปลงคะแนนที่คูหาของเขตที่ท่านมีสิทธิได้ แต่ถ้าหากท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้ และจะไม่ได้เดินทางกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่