ข่าวประชาสัมพันธ์
  • *** คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย โปรดอ่าน http://www.thaiembassy.fr/thairepratiation/ *** คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการเท่านั้น) โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข +๓๓ ๖ ๔๖ ๗๑ ๙๖ ๙๔ และ +๓๓ ๖ ๐๓ ๕๙ ๙๗ ๐๕ ส่วนคำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ consular.par@mfa.go.th

ข่าวและบทความสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศขยายเวลารับสมัครล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ
Entry Measures into Thailand (From 1 May 2022 onwards)
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม
อ่านต่อ
ผลการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล แผนกทะเบียนราษฎร
อ่านต่อ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี​ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
อ่านต่อ