การแจ้งการเสียชีวิต (ขอมรณบัตร)

ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้รับจดทะเบียนคนตายและออกมรณบัตรไทยให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และประเทศแอลจีเรีย
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ญาติผู้เสียชีวิตโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าทางอีเมล์ civil.par@mfa.go.th
 3. เมื่อผู้เสียชีวิตมีสัญชาติไทยเสียชิวิตในประเทศฝรั่งเศส ญาติจะต้องรีบติดต่อบริษัทจัดการศพ (Pompes Funèbres) เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับศพโดยต้องตกลงกันในเรื่องการค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการจัดการศพให้เรียบร้อยก่อน

หลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย (ขอมรณบัตรไทย)

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย คลิกที่นี่
 2. มรณบัตรฉบับสมบูรณ์ของทางการท้องถิ่นของประเทศที่เสียชีวิต (Copie Intégrale d’Acte de Décès)
 3. หนังสือรับรองแพทย์ (Certificat Médical)
 4. เอกสารระบุสาเหตุของการเสียชีวิต (ถ้ามี) เช่น ผลการชันสูตรศพ รายงานจากทางการตำรวจ
 5. เอกสารการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล (Bulletin de Situation)
 6. หนังสือรับรองการจัดการศพ เช่น หนังสือรับรองการฌาปนกิจศพ (Certificat de Crémation) หนังสืออนุญาตฝังศพ (Autorisation d’inhumation) หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายอัฐิออกนอกประเทศ (Autorisation de transport de l’urne)
 7. เอกสารสำคัญประจำตัวของผู้เสียชีวิต เช่น หนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย
 8. เอกสารสำคัญประจำตัวของผู้แจ้งการเสียชีวิต เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน