เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เยี่ยมชมคูหาผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison et Objet

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ได้เยี่ยมชมคูหาผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison et Objet ในระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Parc des Exposition Paris Nord Villepinte กรุงปารีส ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าไทย SMEs Proactive ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางพรพิมล เพชรกูล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมคูหาแสดงสินค้า

สำหรับงานแสดงสินค้าในปีนี้ มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 12 บริษัท โดยอยู่ใน Hall 2 ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องประดับ กระเป๋า และสินค้าแฟชั่น จำนวน 1 บริษัท Hall 5A ซึ่งเป็นสินค้าของตกแต่งบ้านแนวผสมผสาน ethnic จำนวน 9 บริษัท Hall 6 ซึ่งเป็นสินค้าของตกแต่งแนวตามเทรนด์ปัจจุบัน 1 บริษัท และ Hall 8 ซึ่งเป็นสินค้าแนวคลาสสิกที่เป็นที่นิยมทุกยุคสมัย จำนวน 1 บริษัท ประกอบด้วย

1. Yothaka สินค้าเฟอร์นิเจอร์สานจากพลาสติกสำหรับใช้ในร่ม และสามารถวางกลางแจ้งได้

2. Korakot International เคยได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ประดับตกแต่ง จากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Hèrmes หรือ Louis Vuitton เนื่องจากสินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีเรื่องราวที่เล่าถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน เช่น กลุ่มชาวประมง ซึ่งถักตาข่ายสำหรับจับปลามาใช้ถัก และประกอบสินค้าที่เป็นของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

3. Pin Metal Art ซึ่งผลิตสินค้าโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร มีการนำโลหะเหลือใช้จากกิจการของครอบครัวในการผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ มาผลิตโคมไฟที่ออกแบบอย่างสวยงาม

4. Angoworld มีผลงานการออกแบบโคมไฟที่ใช้หวายมาสานและประกอบเป็นรูปทรงเลขาคณิต ซึ่งมีความโดดเด่นจนได้รับการนำรูปสินค้าขึ้นเป็นภาพประกอบของสินค้าในส่วน Hall 5A Unique & Eclectic และสินค้าชิ้นนี้ได้รับความสนใจสั่งซื้อทันทีที่เปิดงาน

5. Natural Unit นำเสนอสินค้าภายใต้แบรนด์ Bambunique นำไม้ไผ่ของไทย มาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ตลอดจนชิ้นส่วนปิดผนัง

6. Banchaan นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ผนังห้อง และโคมไฟจากเชือกหนังถักผสมผสานกับคริสตัล มีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ สร้างความหรูหราให้กับชิ้นงานเป็นอย่างยิ่ง

7. Able Interior Workshop นำเสนอสินค้าผลิตจากไม้วีเนียร์ ภายใต้แบรนด์ Touchable โดยมีทั้งโคมไฟ ของประดับผนัง และโต๊ะจากงานเชื่อม

8. Khit-ta-khon ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งโดยใช้เทคนิคการมัดเชื่อกและสานวัสดุ

9. Asia Collection นำเสนองานเฟอร์นิเจอร์ทองเหลือง

10. Corner 43 Decor นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์และโคมไฟ จากหวาย และเก้าอี้ถักเชือก

11. Triple Pim นำเสนอสินค้าเครื่องหนัง ภายใต้แบรนด์ Remaker โดยเป็นกระเป๋าและรองเท้าผลิตจากเสื้อหนังอัพไซเคิล

12. บริษัท House of Jagtar นำเสนอสินค้าผ้าไหมทอ เพื่อทำผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ และหมอน

จากการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ร่วมงานทราบว่า การแสดงสินค้าในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ โดยทั้ง 12 บริษัท (ซึ่งหลายบริษัทเคยเข้าร่วมงานมาแล้วหลายครั้ง) ต่างได้รับการสั่งซื้อสินค้าและได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าชมงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักออกแบบตกแต่งภายในของโรงแรม ร้านค้า และร้านอาหารในประเทศฝรั่งเศส ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป และตะวันออกกลาง เป็นต้น

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ