วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19: กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19: กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

องค์การอนามัยโลก (WHO) และกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก และจัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/eWzbGLSD9n4

ที่มา : องค์การอนามัยโลก / กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ