โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองมาร์กเซย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Newhotel เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) มีคนไทยในเมืองมาร์กเซย์และแคว้น Provence – Alpes – Côte d’Azur มารับบริการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไป รวมกว่า 200 รายการ

ในโอกาสดังกล่าว นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้พบปะกับกลุ่มคนไทยในพื้นที่และครอบครัวชาวต่างชาติประมาณ 40 คน เพื่อพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณคนไทยในมาร์กเซย์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และหวังว่าจะมีโอกาสจัดบริการกงสุลสัญจรในภูมิภาคอื่นของฝรั่งเศสหลังฤดูร้อนปีนี้ โดยจะประกาศข่าวให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ และ/หรือ facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ https://www.facebook.com/ThaiEmbassyParis/

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ