ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 2,658 ยูโร โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ