ประกาศระงับการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเรียนว่า เนื่องจากเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ชำรุด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจำเป็นต้องระงับการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว โดยเมื่อมีความพร้อมให้บริการอีกครั้ง ก็จะประกาศให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุโลมให้ในกรณีที่มีบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว รายละเอียดตามภาพไฟล์ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยประชาชนทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Actualités consulaires ที่น่าสนใจอื่นๆ