ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ฝ่ายกงสุล รายละเอียดตามภาพไฟล์ประกาศ

Uncategorized @th ที่น่าสนใจอื่นๆ