ประกาศเรื่องโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีกำหนดจะจัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลีมอฌ (Limoges) ณ โรงเเรม Ibis Style Limoges Centre (ที่อยู่ 43 Avenue De La Revolution 87000 Limoges) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ท่านที่ประสงค์เข้ารับบริการ

-ทำหนังสือเดินทาง
-งานทะเบียนราษฎร์ (แจ้งเกิด แจ้งตาย)
-งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร ทำหนังสือมอบอำนาจ ทำใบประเพณี ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอใบรับรองความประพฤติ)

กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ ตลอดจนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้า “กงสุลสัญจร” ของเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ http://www.thaiembassy.fr/register-roaming-consulates/

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อและคิวนัดเข้ารับบริการทางเว็บไซต์ข้างต้นและเฟซบุ๊กภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 **โดยจะไม่มีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความยืนยันนัดหมายไปยังผู้ขอรับบริการแต่ละท่าน**

สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรเวลาเข้ารับบริการให้และจะปิดลงทะเบียนก่อนกำหนดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ consular.par@mfa.go.th และหากท่านได้ลงทะเบียนแล้วแต่ทราบภายหลังว่าไม่สามารถเข้ารับบริการได้ กรุณาแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทางช่องทางดังกล่าวด้วย

Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ