สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และเครือข่ายชุมชนไทยในฝรั่งเศส จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และเครือข่ายชุมชนไทยในฝรั่งเศส จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทยในฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1-3่ กุมภาพันธ์ 2562 ที่เมืองนีซ มาร์กเซย์ และกรุงปารีส โดยนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวเปิดโครงการในส่วนของกรุงปารีส ที่ศูนย์ประชุม ASIEM และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส และสมาคมไทย-โพรวองซ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 เมืองให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ