**กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” มอบหน้ากากผ้าเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19**

**กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” มอบหน้ากากผ้าเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19**

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษษ 28 ก.ค. 2563 โดยการมอบหน้ากากผ้าเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขของทางการฝรั่งเศสที่ให้ประชาชนสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะ โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส และคู่สมรส และข้าราชการ ได้ร่วมกันแพ็คหน้ากากผ้าจำนวน 520 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ในการจัดหาหน้ากากผ้าเพื่อมอบให้พี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับหน้ากากผ้าทางเลือกแล้วก่อนหน้านี้ และจะเริ่มทยอยจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 คาดว่าจะถึงผู้รับในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งหน้ากากผ้าจำนวนหนึ่งให้แก่วัดไทย สมาคม/ตัวแทนชุมชนไทยตามเมืองต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งต่อให้กับ คนไทยในพื้นที่ต่อไปด้วยอีกทางหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและมีความประสงค์จะขอรับหน้ากากผ้าทางเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6NLRugdZHpuZPsXd8 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลตอบอัตโนมัติ (โปรดตรวจสอบ junk mail ด้วย) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งหน้ากากผ้าให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ในโอกาสแรกต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) สำหรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้ และขอแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่พำนักในฝรั่งเศสทุกท่านโดยขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามมาตรการและคำแนะนำทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ด้วยดี

#สวมหน้ากากทุกครั้ง..ช่วยหยุดยั้ง COVID-19

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ