ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและบริหารโครงการสำหรับโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. ณ กรุงปารีส

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ