ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม จำนวน 19 ราย โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Convocation aux épreuves écrites en vue du recrutement au poste d’Assistant de presse et aux affaires culturelles ci-dessousข่าวและบทความสำคัญ ที่น่าสนใจอื่นๆ