คนไทยเข้าประเทศไทยช่วงโควิด

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด  วันที่ 30 กันยายน 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งไทยและต่างชาติ

 

*************************************